Blåvandshuk fyr

Blåvandshuk fyr er et af de store anduvningsfyr på den jyske vestkyst. Fyrets opgave er bl.a. at lede trafikken uden om det farlige Horns Rev. Det er opført i år 1900 og har en højde af 39 m. Flammehøjden er 55 m. Fyrkarakteren er Fl.(3) W 20s.