Links

 
 
FYRLINKS

M/S Museet for Søfart, Spændende museum med et fantastisk billedarkiv.

Internationale fyr: leuchtturm-welt.net

Historie om Bovbjerg fyr i dag:                                 https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/se-billederne-ildsjaele-holder-lyset-taendt-i-bovbjerg

Danske fyranlæg 1750 -1950. Skov-og Naturstyrelsen.

De Nordjyske fyr https://www.toppenafdanmark.dk/toppenafdanmark/fyrtaarnene-langs-vore-kyster

Skagen fyrs kronologi 1560 – 2017. Af Andreas Andreasen.http://www.skagenlokal.dk/skagens-fyrs-kronologi-1560.html

Se TV2`s udsendelse                                                                                                Drogden: Sidste bemandede Fyr  

Beretning om Drogden fyr  https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sans/de-sidste-maend-paa-fyret

Dansk fyrliste 2018 https://www.soefartsstyrelsen.dk/Media/5/D/Dansk%20Fyrliste_2018.pdf

Filmcentralens gamle klip om bl.a. bygningen af danske fyr https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film?field_topics=%22Fyrt%C3%A5rne%22

Læs Kaj S.Jacobsens beretning om livet på Fænø 1900 – 1930         Fyrpasseren på Fænø

Fyrkarakterer, Wikipedia

Fyr (Navigation) Wikipedia

Hirtshals fyr fra 1862 til nu. Fyr Historie og Fakta.

http://www.hirsholmene-før-og-nu.dk/

Uddrag af Hirsholm sognerådsprotokol 1867.https://stadsarkiv.frederikshavn.dk/media/3693/1867-sogneraadsprotokol-hirsholmene.pdf

Fort York. Anholt fyr

Fyrskibet Gedser rev under den kolde krig.

Se Klaus Hülses fantastiske samling af fyrtårne fra hele verden samt en samling postkort med fyrmotiver og andet spændende.Klaus Huelses fantastiske fotos

Knud Klems beretning  om udlægning af fyrskib på Læsø Trindel

Heidenstamfyr

Papegøje og vippefyr. Dansk fyrvæsen indtil 1770. Henning Henningsen .

Bornholmernes Historie. Spændende beretning om bl.a. Bornholmske

fyr.

Restaurering af Det Grå Fyr  på Skagen. https://realdania.dk/projekter/skagen-graa-fyr

Dansk Kulturarvs Forening om:                                                                                   Rone Klint 

Rubjerg Knude Fyr 1899-1980. Af Niels Bendsen

Rundetårns historie

AGA, gas til fyrtårne          http://www.aga.dk/da/all_about_aga_ren/history/index.html

Solventil (Nils Gustaf Dalén)

Tegninger til Hanstholm fyr

Voldsomt stormvejr ødelagde Gedser Fyr.                                                        Af Else Hansen og Christian Larsen, Rigsarkivet

ANDRE LINKS

Er du interesseret i gamle danske bygningsværker så se                      Kim Bundgaards flotte billeder af danske kirker.                                             Kirker i Danmark af Kim bundgaard Larsen

Er sundhed og skønhed din interesse så besøg Lise Grosmanns Beautyblog.dk 

Har tårne din interesse så se min anden hjemmeside:

danske-vandtårne.dk