Egense for og bagfyr

 

Hals Barre er en sandbanke ud for Limfjordens udløb i Kattegat. Der er gravet en sejlrende for trafikken til bl.a. Aalborg.   Egense forfyrene står på en lille ø i det lavvandede område. I daglig tale kaldes de “Salt og peber” . Linjen mellem de to røde forfyr  til bagfyret på land angiver en del af sejlrenden. Forfyrene har en fyrkarakter på henholdsvis ISO R. 2s.  og  ISO G. 2s.                     Bagfyret  ISO W. 2s