Egholm for og bagfyr

Egholm forfyr

Egholm er en lille ø forbundet med det nordlige Agersø med en dæmning.  Fyrene hjælper trafikken i Agersøsund. Forfyret er 5 m. højt og har fyrkarakteren ISO G. 2s. Bagfyret er 14 m. og har karakteren ISO G. 4s.

Egholm bagfyr