Frederikshavn havnefyr

Frederikshavn fik nye havnefyr i 2015. Et af de gamle fyr blev flyttet tilbage til Paradiskajen på det sted hvor indsejlingen til Fladstrand var i 1810. Det andet stødte jeg på mellem nogle fabriksbygninger, sandsynligvis hensat til ophug. Nedenstående billede.

Pensioneret fyr.