Frederiksø fyr

På Christiansø nabo-ø Frederiksø ligger dette lille fyr som har fyrkarakteren: ISO WRG.4