Hårbølle Pynt S. for og bagfyr

Disse to fyr er ledefyr der hjælper trafikken i Grønsund. Forfyret har fyrkarakteren ISO G 2s. og bagfyret ISO G 4s.