Halskov gamle Kulfyr

Dette gamle kulfyr er tegnet af arkitekt J.B. Guilone. Det er fra år 1800 og ligger i dag i en privat villahave ud til Storebælt. Læg mærke til de fire trapper. Uanset vindretningen kunne man holde ilden vedlige uden selv at komme til skade. Via lemmene i soklen kunne man regulere trækket til fyrkurven. Fyret er fredet.