Helleholm for og bagfyr

Forfyret ligger i svært tilgængeligt område. Bemærk det rige fugleliv.
Helleholm bagfyr og Helleholm fyr.
Helleholm for og bagfyr på samme billede. Et eksempel på at teleoptagelser kan snyde. Der er over 600 m. imellem fyrene

Forfyret er 7 m. højt og fyrkarakteren er ISO W. 2s.  Bagfyret er 17 m. og har karakteren ISO W. 4s.