Helleholm fyr

Helleholm fyr set fra søen. Det røde fyr der har sneget sig ind i billedets venstre side er Agersø Flak fyr, et af det bundfaste fyr ude i Storebælt.

Agersø ender mod syd i en landtange der fører ud til Helleholm. Fyret ligger omgivet af smuk natur med masser af fugleliv. Besøg er kun muligt til fods. Helleholm fyr har en flammehøjde af 12 m. og fyrkarakteren OC(3) WRG 15s.