Hesselø fyr

Hesselø fyr 1910, Foto Poul Helms. Odsherreds Lokalarkiv
M/S Museet for Søfart

Hesselø beliggende ud for Nordsjællands kyst fik sit flotte fyr i 1865. Det blev tegnet af N.S. Nebelong og forhøjet i 1902 i forbindelse med ændring af lyskilden. Fyret har en flammehøjde på 40 m. og fyrkarakteren Fl. W. 15s.                                                                         Øen er i privat eje og besøg tillades ikke.