Högby fyr

Högby fyr blev bygget i 1898. Tårnet er 23 m. med en flammehøjde på 21 m. Fyrkarakteren er LFl(2) W. 12s.