Julebæk fyr

 

Julebæk fyr
s/h billede: M/S Museet for Søfart

Som det fremgår af det gamle billede med Kronborg i baggrunden, lå her førhen et fyrskib for at advare skibene mod Lappegrund ca. 4 km nordvest for Kronborg. I 1925 blev skibet erstattet med det nuværende lille vinkelfyr. Fyret har fyrkarakteren Oc WRG 5s.