Kasser Odde (Trelde Næs)

Fyret på Kasser Odde har voldt en del problemer gennem tiden. På grund af kystens nedbrydning har man måttet flytte det flere gange. Det nuværende fyr står solidt forankret på et betonfundament lidt væk fra kysten, så det holder forhåbentlig et stykke tid. Tårnet som er smukt beliggende i en høj bøgeskov har en flammehøjde på 21 m. Det er et vinkelfyr med fyrkarakteren ISO WRG 2s.