Kronborg fyr

Fyret på Kronborg slot blev oprettet allerede i 1772, samtidig med de to fyr på Nakkehoved. Samtidig hævede man fyrafgiften i Øresund hvilket ikke var populært blandt de søfarende, mange undlod at betale. Som konsekvens slukkede man Kronborg fyr igen, i håb om at det kunne få søfolkene til lommerne. Det hjalp dog ikke stort, og først i 1800 kom der igen lys i Kronborg fyr. Flammehøjden er 34 m. og fyrkarakteren er Oc (2) WRG 6s.