Lågemade for og bagfyr

Forfyret danner sammen med bagfyret en fyrlinje ud i Flensborg Fjord. Det er oprettet i 1896 sammen med Rinkenæs og Skodbøl fyr. Forfyret har en flammehøjde på 13 m. og karakteren ISO R 2s. Bagfyret en højde på 26 m og karakteren ISO R 4s.