Middelgrundsfortets østlige fyr

Middelgrundsfortet østlige fyr

Fyret er et vinkelfyr med fyrkarakteren: ISO WRG 4s.