Nyborg Fjord for og bagfyr

Bagfyret ligger på Jomfruhøj øst for Dyrehave Skov, forfyret ved stranden 55 m. fra bagfyret. Begge har fyrkarakteren ISO W. 2s.