Ore fyr

Ore fyr er opført i 1895 samtidig med Orehoved fyr. Begge fyr hjælper trafikken i Storstrømmen. Ore fyr er 13 m. højt og har fyrkarakteren ISO WRG 4s.