Rønne havn molefyr

Sydlige dækmole fyr. Højde 11m. fyrkarakter Fl.G.3s
Nordlige dækmole fyr. Højde 11 m. fyrkarakter Fl.R. 3s
Sydlige indermole fyr. Højde 9 m. viser fast grønt lys
Nordlige indermole fyr. højde 8m. viser fast rødt lys