Sædding Strand for og bagfyr

Hvis man ser på Google Earth og zoomer ind på farvandet mellem Skallingen  og Fanø forstår man tilstedeværelsen af de mange fyr i området nord for Esbjerg. Farvandet hedder Grådyb og er vanskeligt at besejle på grund store sandbanker. Disse banker kan tydeligt ses på satelit- billederne.

Sædding Strand forfyr danner sammen med Sædding Strand mellemfyr og bagfyr  en fyrlinje der leder ind igennem Grådyb.  Bagfyret er fra 1953. Det har en flammehøjde på 37 m. og fører fast hvidt lys.  Forfyrets flammehøjde er 14 m. og fyrkarakteren              ISO W 2s.