Sædding Strand Mellemfyr

Som det fremgår af teksten over døren er dette fyr fra 1882. Det udgjorde før i tiden bagfyr  til et forfyr i fyrmesterboligen ude ved vandet.  Nu fungerer den solide stålkonstruktion som mellemfyr mellem Sædding Strand for og bagfyr. Det har en flammehøjde på 27 m. og  fyrkarakteren er ISO W 2s. ligesom forfyret.  De tre  fyr danner tilsammen en fyrlinje til hjælp for trafikken gennem Grådyb.