Sillerslev for og bagfyr

Sillerslev forfyr

For og bagfyret er fra 1911. De danner en fyrlinje ud i Kås Bredning i Limfjorden. Forfyret har en flammehøjde på 10 m. og fyrkarakteren ISO.W.2s. Bagfyret en flammehøjde på 28 m.  og fyrkarakteren      ISO W 4s.