Skagen Grå fyr

Galease ud for Skagen 1882. Th. Det grå fyr. Tv. Skagen rev fyrskib. Maleri af J. Dahl.
M/S Museet for søfart

Skagen fyr er det officielle navn for det grå fyr, som for øvrigt er mere brunt end gråt. Det blev tegnet i 1854 af fyrvæsenets arkitekt N.S. Nebelong, der er mester for en række af Danmarks smukkeste fyr. Skagen fyr er 46 m. højt med en flammehøjde på 44 m. Det er et såkaldt anduvningsfyr der har fyrkarakteren Fl. W 4s. hvilket vil sige at det blinker hvidt hver 4. sekund.

Et besøg ved tårnet en tidlig morgen før turiststrømmen er begyndt kan anbefales. På det tidspunkt kan man ganske vist ikke komme op i fyret, men man kan nyde roen og skibstrafikken der næsten altid er at se ud for Grenen. En skibstrafik der måske ikke har så meget brug for fyrets blink mere, men måske alligevel betragter det som en velkomst til danske farvande.

Fyrbygningerne er i 2016 istandsat med støtte fra Real Danica og mistede ved den lejlighed sin gule farve. De er nu kedeligt cementgrå  hvilket efter min smag disharmonerer med fyrets brunlige nuance.