Skagens Hvide fyr

S/H billeder: M/S Museet for Søfart

 Skagens hvide fyr fra 1747 er Danmarks ældste murede fyrtårn. Det er tegnet af en af datidens store arkitekter Philip de Lange og blev opført i røde sten men er senere er blevet kalket hvidt.
Tårnet er 21 m højt og er forsynet med en fyrpande til afbrænding af kul på toppen. I 1816 fik tårnet et lanternehus for at beskytte ilden mod den  kraftige blæst. Det blev dog senere fjernet igen.                  Læs mere her.
På snittegningen ses i midten skakten med hejseværk man brugte til at hejse kullene op i tårnet.
Det hvide fyr blev i 1858 afløst af Skagens grå fyr som er beliggende lidt længere nordpå.