Skanör Havn

Foto: Wikipedia

Skanör fyr blev oprettet 1881 og har en flammehøjde på 7m.  Fyrkarakteren er LFI(2) RG 10 s.

 

Skanör havns vartegn: Lanternen fra et fyrskib.