Solventil (Nils Gustaf Dalén)

Nils Gustaf Dalén har været et helt usædvanligt menneske. Fik civilingeniøruddannelse på Charmer Tekniska Högskola og blev i 1906 ansat som udviklings-ingeniør i firmaet AGA (Aktiebolaget Gasaccumulator). Hans opfindelser betød bl.a. en total ændring af fyrteknikken. Den såkaldte solventil var en af hans virkelig betydningsfulde ideer.

På den tid var de fleste fyr gasdrevne og hvilket krævede en fyrpasser til at tænde om aftenen og slukke om morgenen. Den nye teknik klarede selv betjeningen af fyret.

Kort fortalt anbragte han en sort stav sammensat af forskellige mineraler i en konisk glascylinder. Staven udvidede sig, eller trak sig sammen i takt med dagslyset. I mørke eller usigtbart vejr trak staven sig sammen, hvorved der åbnedes en ventil og gassen strømmede til.  Gassen antændtes af et vågeblus og fyret brændte. Når dagslyset vendte tilbage, udvidede staven sig og lukkede for gassen.

Det betød at afsides beliggende fyr nu kunne automatiseres, og kun skulle have en acetylenflaske udskiftet med passende mellemrum. Opfindelsen gjorde et stort antal fyrpassere arbejdsløse.

Daléns opfindelse nåede langt ud over Sveriges grænser. Bl.a. modtog  AGA  en stor ordre på fyr til Panamakanalen.

I 1912 gik det galt for Dalén. En acetylenflaske eksploderede under en trykprøvning og tilføjede ham svære brandskader. Han mistede synet på begge øjne.

Samme år blev han tildelt Nobelprisen i fysik. Han skænkede en del af præmiesummen til sine medarbejdere som fik en ekstra ugeløn. Desuden oprettede han en fond på Charmers Tekniska Högskola.

På trods af sit synshandicap fortsatte han som virksomhedens leder til sin død i 1937.