Strandby Vinkelfyr

 

Fyret hjælper trafikken ind i Esbjerg havn. fyrkarakteren er               Oc WRG 5s. Hvilket vil sige 1 formørkelse hvert 5. sekund i en hvid, en rød og en grøn sektor. Det nuværende fyr er fra 1923.