Syrodde, Læsø

Det gamle fyr fra Syrodde står i dag på kajen i Vesterø. Det blev nedtaget i 1989 pga.  kysterosion.  I 1990 blev det placeret ved søfartsmuseet i Vesterø.                                                                                              På Syrodde oprettede man et nyt -og højere fyr. Det har en flammehøjde på 12 m. og fyrkarakteren Fl.W.3s.

Nuværende fyr på Foto: Erik Christensen