Thyborøn Havne fyr

 

Thyborøn Kanalfyr er det officielle navn på dette fyr fra 1911.  Det  er et vinkelfyr med en hvid, en rød og en grøn sektor.  Det vejleder trafikken  i Thyborøn Kanal og har Fyrkarakteren  OC(2) WRG 12s. Hvilket betyder 2 korte formørkelser hver 12. sekund.