Vesborg fyr

S/H foto: Museet for søfart

Vesborg fyr ligger højt på en skrænt på det sydvestlige Samsø. Navnet stammer fra et borganlæg  fra vikingetiden der lå her.  Fyret er et af arkitekt N.S. Nebelongs smukke bygningsværker. Det blev opført i 1858 og er 19 m. højt. Beliggenheden på  skrænten gør imidlertid at flammehøjden er hele 36 m. Fyrkarakteren er Oc(2) W 12s.  Bygningen ved siden af fyret med årstallet 1878 er det gamle krudthus fra den tid hvor man advarede skibene med kanon skud når sigtbarheden var ringe.